Πληροφοριακό σύστημα «ΚΙΒΩΤΟΣ»

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

Για όσους συναδέλφους ασχολούνται με υποθέσεις αλλοδαπών, μετανάστευσης, άδειες διαμονής του Ν.4251/2014 κλπ, κατετέθη στο Σύλλογο ειδική προσφορά για την απόκτηση του πιο ολοκληρωμένου και κατατοπιστικού πληροφοριακού συστήματος «ΚΙΒΩΤΟΣ» γύρω απ’ το Δίκαιο Μετανάστευσης. Πληροφορίες στη Γραμματεία του Συλλόγου και στο mail του καθενός.