ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

Σας γνωρίζουμε ότι με βάση τις διατάξεις του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.3.2015) και μετά από ενημέρωση από τον ΕΤΑΑ, οι συνάδελφοι έχουν τη δυνατότητα μέχρι 30-04-2015 να υποβάλλουν αιτήσεις για ρύθμιση των οφειλομένων ασφαλιστικών τους εισφορών προηγουμένων ετών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του έτους 2014.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ