Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ,ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ,ΚΛΠ ΤΟΥ Ν.4182/2013 ΑΡΘΡ.16

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

Σύμφωνα με την αριθ. Δ.Κ.Π. 1198619/30-12-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ.Κ.Π. 1018796/29-1-2014 και Δ.Κ.Π. 1039882/4-3-2014 όμοιες, περί του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών θα συμμετέχουν στην κλήρωση του Ιανουαρίου 2015 όσοι υποβάλλουν αίτηση μέχρι και την 31-10-2014.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ