Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Ο Ρόλος του Παραστάτη Δικηγόρου στη Διαμεσολάβηση - Πρόγραμμα του Παν. Μακεδονίας

Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μέσω της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου, συνεχίζοντας την πολυετή επιτυχή διαδρομή του στον τομέα της Συμπληρωματικής Δια Βίου Εκπαίδευσης, διοργανώνει διήμερο σεμινάριο – Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Οικογενειακής διαμεσολάβησης (Family mediation) στην ελληνική γλώσσα με τίτλο:

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ».

Το σεμινάριο θα είναι 16 ωρών και διεξαχθεί στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2014, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στο τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής.

Εισηγήτριες :

1. Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δικηγόρος - Έδρα Jean Monnet, Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος (προσωπική σελίδα)

2. Εύη Αυλογιάρη, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, IMI Mediation Advocacy Certification και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (http://www.avlogiari.gr)

3. Ειδικοί συνεργάτες στις τραπεζικές συμβάσεις

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους ή διαμεσολαβητές-δικηγόρους και αποτελεί εισαγωγικό σεμινάριο για τους δικηγόρους που θέλουν να ασχοληθούν και να ειδικευθούν ως παραστάτες των πελατών τους στην Διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010 ή στη Δικαστική Μεσολάβηση του αρ.214Β Κ.ΠΟΛ.Δ , με εξειδίκευση στις τραπεζικές διαφορές.

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρία για την διαδικασία της Διαμεσολάβησης, το ρόλο του δικηγόρου στην προετοιμασία του πελάτη, στην επιλογή του Διαμεσολαβητή, συμφωνητικό υπαγωγής στη Διαμεσολάβηση, πρακτικό Διαμεσολάβησης, τεχνικές κατά τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης και  βιωματική μάθηση με προσομοιώσεις ρόλων (role plays) με υποθέσεις από την ελληνική πραγματικότητα βασισμένες σε αληθινά σενάρια από την μακρόχρονη εμπειρία στα Ελληνικά Δικαστήρια (π.χ. υπερχρεωμένα, «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια, κ.λπ. ).

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων και του αυξημένου ενδιαφέροντος, τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έντυπο και στη Γραμματεία των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης, κα Ελένη Κατσικά:

Προγράμματα Εξειδίκευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Κτίριο Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής
2ος όροφος, γραφείο 222
Εγνατίας 156, ΤΚ 540 06, Θεσσαλονίκη

T : 2310 891.676 & 671
F : 2310 891.648
Ε : progsymp@uom.gr
W: www.uom.gr/seminars