Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Επιστολή Δήμου Βέροιας - Αίτηση αποστολής στοιχείων μελών του Δ.Σ. Βέροιας

Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Προς: Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας,
         Πλ. Ρακτιβάν 1, 59100 Βέροια

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε νέο κατάλογο δικηγόρων, με τουλάχιστον 10 ονόματα, συμπληρωματικό του υπ’αριθμ. 123/2-2-2012 όμοιο που μας είχατε αποστείλει, οι οποίοι θα χειριστούν υποθέσεις του Δήμου Βέροιας, δεδομένου ότι πολλοί δικηγόροι από την ήδη υπάρχουσα λίστα δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο μας.

Παρακαλούμε τέλος, να επισημάνετε στους ενδιαφερομένους ότι θα αμείβονται με τα ελάχιστα ποσά αναφοράς που προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση και ότι θα πρέπει να προκαταβάλουν από ίδιους πόρους τα παράβολα κατάθεσης και συζήτησης, το αναλογούν Φ.Π.Α. και τα λοιπά έξοδα, η εξόφληση δε όλων των παραπάνω θα γίνεται μετά από έλεγχο της επιτρόπου και μετά από πάροδο περίπου 2-3 μηνών.