Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΥΔΕ

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Δευτέρα 17/02/2014 η κατάθεση των εισφορών των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ στο λογαριασμό όψεως της ΕΤΕ 040/545907-91 θα γίνεται με τη χρήση του αριθμού μητρώου των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και με κωδικό αιτιολογίας όπως:

  1. Εισφορά Ασφαλιστικών βιβλιαρίων
  5. Εισφορά αναγνώρισης γάμου
16. Δικαστικό ένσημο
20. Διάφορα έσοδα
22. Έσοδα από πώληση ενσήμων
31. Καθυστερούμενες εισφορές ασφαλιστικών βιβλιαρίων
59. Παράβολο εγγραφής – μεταγραφής
60. Καθυστερούμενες εισφορές ετών (Πρόσθετα τέλη)
62. Εισφορά ασκούμενου
63. Παράβολο αναγνώρισης παιδιών-συζύγου-γονέων
80. Πρόσθετη εισφορά

Σε περίπτωση που ο καταθέτης δεν έχει Α.Μ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ π.χ. εταιρεία, ιδιώτες, που δεν έχει Α.Μ. ΤΑΝ*, τότε χρησιμοποιεί τον Κωδικό 4729100 με την προϋπόθεση να αναγραφεί η Επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο.

* Αν ο Δικ. Σύλλογος διαθέτει Α.Μ. ΤΑΝ τότε αναγράφεται ο Α.Μ. ΤΑΝ του Δ.Σ. (Και οι 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας διαθέτουν Α.Μ. Τ.Α.Ν.).

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ασφάλισης-Παροχών

Κωνσταντίνος Κούρκουλος