Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 23.2.2014

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 23.2.2014

----------------------

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας

Δημήτριος Ζυγουλιάνος του Νικολάου

Έχοντας υπόψη

 

 1. Τα άρθρα 112 και 165 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύουν σήμερα.
 1. Τις υποβληθείσες  δηλώσεις  υποψηφίων συμβούλων.
 1. Ότι όλοι οι αναφερόμενοι και δηλώσαντες υποψήφιοι σύμβουλοι, για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν στερούνται του δικαιώματος να υποβάλλουν υποψηφιότητα συμβούλου για τις εκλογές της 23.2.2014.

 

Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

 

Υποψηφίους για το αξίωμα του Συμβούλου του Διοικητικού  Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας κατά τις εκλογές της 23.2.2014, τους παρακάτω αναφερόμενους, με αλφαβητική σειρά:

 

 1. Αβραμίδης Πρόδρομος του Αντωνίου
 2. Ακριβόπουλος Λεωνίδας του Διογένη
 3. Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 4. Ευθυμιάδης Αναστάσιος του Θεόφιλου
 5. Καλιάνης Στέφανος του Φωτίου
 6. Καραβασίλης Φώτιος του Αντωνίου
 7. Κοτσελίδου Αγάπη του Νικολάου
 8. Κυριακίδου Όλγα του Λάμπρου
 9. Λιάπης Νικόλαος του Στεργίου
 10. Ματσαρίδης Γεώργιος του Παναγιώτη
 11. Μπατζιάκας Δημήτριος του Αθανασίου
 12. Τζέκος Δημήτριος του Κωνσταντίνου
 13. Τσεπελάκη Δέσποινα του Αθανασίου
 14. Φάκα Μαρία του Γεωργίου
 15. Χασιώτης Μιχαήλ του Ιωάννη
 16. Χατζόγλου Γεώργιος του Κυριάκου

Η παρούσα να δημοσιευθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και σε όλα τα κατά τόπους γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ