Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 23.2.2014

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 23.2.2014

----------------------

 

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας

Ζυγουλιάνος  Δημήτριος του Νικολάου

Έχοντας υπ’ όψη

  1. Τα άρθρα 112 και 165 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύουν σήμερα.
  2. Τις υποβληθείσες  δηλώσεις υποψηφίων Προέδρων κ.κ. 1)Γιαννούλη Φίλιππου του Σωτηρίου, 2)Ζυγουλιάνου Δημητρίου του Νικολάου και 3)Σουροβίκη Στέργιου του Βασιλείου.
  3. Τα άρθρα 104,105 και 111 του Κώδικα Δικηγόρων, κατά τα οποία φαίνεται ότι οι παραπάνω δεν στερούνται του δικαιώματος να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τις εκλογές της  23.2.2014.

 

Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

 

Υποψηφίους για το αξίωμα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας κατά τις εκλογές της 23.2.2014, τους παρακάτω, με αλφαβητική σειρά:

  1. Γιαννούλης Φίλιππος του Σωτηρίου
  2. Ζυγουλιάνος Δημήτριος του Νικολάου
  3. Σουροβίκης Στέργιος του Βασιλείου

Η παρούσα να δημοσιευθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και σε όλα τα κατά τόπους γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ