ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ – Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ – Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.

---------------------------

 

Η Πρόεδρος του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας

 Δικηγόρων Βέροιας – Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.

΄Εχοντας υπ’ όψη

 

1.-Το άρθρο 17 του Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Βέροιας- Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.»

2.-Τις υποβληθείσες δηλώσεις υποψηφίων συμβούλων

3.-Ότι όλοι οι αναφερόμενοι και δηλώσαντες υποψήφιοι σύμβουλοι, για

το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν στερούνται του δικαιώματος να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τις εκλογές της 23.2.2014

 

Α Ν Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

 

Υποψηφίους για το αξίωμα του Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Βέροιας – Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.» κατά τις εκλογές της 23.2.2014, τους παρακάτω αναφερομένους, με αλφαβητική σειρά :

 

1. Αδαμίδου Ευαγγελία του Συμεών

2. Δέλλιος  Αλέξανδρος-Τραϊανός του Βασιλείου

3. Ζεϊμπέκη Σοφία του Νικολάου

4. Πελετίδου Μαρία του Ιωάννη

5.- Φιδάντσης Νικόλαος του Ιωάννη

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.

ΖΕΪΜΠΕΚΗ ΣΟΦΙΑ