Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2014

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
(Ν.Π.Δ.Δ.)

Βέροια 10 Ιανουαρίου 2014
Aριθμ. πρωτ. 12


Ταχ. Δ/νση : ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
59100 ΒΕΡΟΙΑ
Πληροφορίες : Ρ.Γαβριηλίδου
Τηλέφωνο : 2331024715
FAX : 2331064901
E-mail : info@dsb.gr

Προς όλα τα Μέλη
του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 117, τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 165 παρ.7 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-09-2013), σε συνδυασμό με την από 15-12-2013 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Προέδρων και Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας είναι η Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος Πρόεδρος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων (50% συν ένα), η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων Προέδρων την Κυριακή 2 Μαρτίου 2014. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και αποτελεί θεμελιώδες καθήκον του Δικηγόρου (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 4194/2013).

 

Επίσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 110 παρ.1, σε συνδυασμό με την μεταβατική διάταξη του άρθρου 165 παρ.7 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-09-2013), σε όσους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας τα μέλη τους δεν υπερβαίνουν τα χίλια (1.000), όπως εν προκειμένω ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας, καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων συμβούλων.

 

Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 109 παρ. 1α, σε συνδυασμό με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 165 παρ. 7 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-09-2013), για να ανακηρυχθεί δικηγόρος ως υποψήφιος πρόεδρος ή σύμβουλος, πρέπει να μη συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού του με βάση το άρθρο 104 του Κώδικα, καθώς και να υποβάλει και να πρωτοκολλήσει σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2014.

 

Διευκρινίζεται εν προκειμένω, ότι κατά την παρ. 2 της διάταξης του άρθρου 104 του Κώδικα, ο υποψήφιος Πρόεδρος πρέπει να έχει τουλάχιστον δεκαετή δικηγορική θητεία.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ