Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό διαγωνισμό μετάφρασης νομικών κειμένων

Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

H μεταφραστική εταιρία LTES που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής, θα συμμετάσχει σε έναν Ευρωπαϊκό διαγωνισμό μετάφρασης νομικών κειμένων, στους ακόλουθους γλωσσικούς συνδυασμούς:

 1. Γαλλικά προς Ελληνικά
 2. Γερμανικά προς Ελληνικά
 3. Ισπανικά προς Ελληνικά
 4. Ιταλικά προς Ελληνικά
 5. Ολλανδικά προς Ελληνικά
 6. Αγγλικά προς Ελληνικά

Ο διαγωνισμός είναι διάρκειας 4ετίας με μεγάλο όγκος δουλειάς.

Τα απαιτούμενα για συμμετοχή σας στο διαγωνισμό είναι τα εξής:

 1. Πτυχίο νομικής από Ελληνικό ή Κυπριακό πανεπιστήμιο (σκαναρισμένη κόπια πτυχίου),
 2. Πολύ καλή γνώση της γλώσσας-πηγής πιστοποιημένη με το αντίστοιχο πτυχίο (σκαναρισμένη κόπια πιστοποιητικού),
 3. Ενδεχόμενη κατάρτιση, πανεπιστημιακού επιπέδου ή άλλη, στη (νομική) μετάφραση (σκαναρισμένη κόπια πτυχίου)
 4. Επαρκή εμπειρία σε μεταφράσεις νομικών κειμένων στο αντίστοιχο ζεύγος γλωσσών.
 5. CV (Europass κατά προτίμηση) που να αναφέρει την εμπειρία σας σε μεταφραστικά έργα νομικών κειμένων.
 6. Συμπλήρωση μιας φόρμας που θα σας στείλουμε εφόσον καλύπτετε τα παραπάνω.

Θα μας ενδιέφεραν κυρίως τα 5 πρώτα ζεύγη γλωσσών χωρίς αυτό να σημαίνει πως αν κάποιος καλύπτει και το 6ο, δεν μπορεί να συμμετέχει και σε αυτό.

Παρακαλώ όπως εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή έως 8/4 (υπόψιν κ. Αντώνη Νταμάνη – antonisd@ltes-global.com) έτσι ώστε να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.

Ευχαριστώ,

Antonis Ntamanis
Vendor
Manager

LTES
LANGUAGE TECHNOLOGY & EDUCATION SERVICES

42, G.K. Pini Str.
19003 Markopoulo, Greece 

TEL.:+30 22990 40552
FAX:+30 22990 40556
http
://www.ltes-global.com
e
-mailantonisd@ltes-global.com