Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ένταξης στο Πρόγραμμα "ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ" για το 2013

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς καλεί τους ενδιαφερόμενους Δικηγορικούς Συλλόγους, ή/και τις Ενώσεις Ασκούμενων Νέων Δικηγόρων της χώρας να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια για Νέους 2013» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του συνημμένου Οδηγού Προγράμματος 2013-2014 και της παρούσας πρόσκλησης.

Για να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς συμπληρωμένο  (α) το έντυπο που βρίσκεται συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση, συνοδευόμενο από  (β) μια επίσημη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του νομίμου εκπροσώπου τους (αίτημα), στην οποία να περιλαμβάνεται και το ύψος της επιχορήγησης που διεκδικούν για τις ανάγκες του Προγράμματος για το έτος 2013. 

Η αίτηση αποστέλλεται  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέχρι και τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012 με την ένδειξη «ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ» στην εξής διεύθυνση:

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,
Διεύθυνση Κοινωνικής Συμμετοχής,
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Αγωγής,
Αχαρνών 417, 11143 Αθήνα.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το νέο οδηγό Προγράμματος 2013-2014, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.