Ιούλιος 2023

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1 7 2023  ΕΩΣ ΚΑΙ 15 9 2023 Από 1 7 2023 μέχρι 9 7 2023 ΤΑΚΤΙΚΗ: ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Από 10 7 2023 μέχρι 18 ...

7 ΙΟΥΛ 2023
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ