ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ 1-7-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 15-9-2023

Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-7-2023  ΕΩΣ ΚΑΙ 15-9-2023

Από 1-7-2023 μέχρι 9-7-2023

ΤΑΚΤΙΚΗ: ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Από 10-7-2023 μέχρι 18-7-2023

ΤΑΚΤΙΚΟΣ: ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ: ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ

Από 19-7-2023 μέχρι 27-7-2023

ΤΑΚΤΙΚΟΣ: ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

Από 28-7-2023 μέχρι 6-8-2023

ΤΑΚΤΙΚΗ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ: ΣΤΑΓΚΟΥ

Από 7-8-2023 μέχρι 18-8-2023

ΤΑΚΤΙΚΗ: ΣΤΑΓΚΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ: ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ

Από 19-8-2023 μέχρι 28-8-2023

ΤΑΚΤΙΚΟΣ: ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: ΤΖΙΡΑ

Από 29-8-2023 μέχρι 6-9-2023

ΤΑΚΤΙΚΗ: ΤΖΙΡΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Από 7-9-2023 μέχρι 15-9-2023

 ΤΑΚΤΙΚΗ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ: ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ