Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Αμοιβή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια της Δράσης «Υποστήριξη εφαρμογής του Ν. 3869/2010 Συνδρομή στην επιδίωξη για εξωδικαστικό συμβιβασμό»

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012
 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Για Δικηγόρους
  1. Φορολογική ενημερότητα (πρωτότυπη)
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα από το Ταμείο Νομικών (πρωτότυπη)
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ της έδρα σας (πρωτότυπη). Ακόμα και σε περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού, απαιτείται ενημερότητα.
  4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας όπου τηρείτε λογαριασμό, όπου αναγράφεται αριθμός λογ/μου, ονοματεπώνυμο και IBAN. (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ). Οι δικηγόροι του Πειραιά θα παραλάβουν την επιταγή από το γραφείο της κ Οικονόμου.
  6. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών, η οποία θα εκδοθεί στα παρακάτω στοιχεία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ Επάγγελμα: Δημόσιο/ Διεύθυνση: Πειραιώς 40, 10182 ΑΘΗΝΑ/ ΑΦΜ: 099012257/ ΔΟΥ: ΙΣΤ ΑΘΗΝΩΝ, με το παρακάτω κείμενο:

 «Αμοιβή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πέντε (5)* νοικοκυριά στα πλαίσια της     Δράσης «Υποστήριξη εφαρμογής του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/3.8.201) Συνδρομή στην επιδίωξη για εξωδικαστικό συμβιβασμό», με κωδικό Πράξης - Ο.Π.Σ. 323369, στο πλαίσιο του Άξονα 01,02,03 του Ε. Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013». MIS:296452, ΠΔΕ:2011ΣΕΟ3480007, Σύμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου .................... από .../.../2011».

*αριθμός υποθέσεων

 Παράδειγμα:

Α. σε περίπτωση ανεπιτυχούς έκβασης: Στο ποσό γράφουμε 5 υποθέσεις Χ100=500,00 + 115    

    (23% ΦΠΑ)=615,00 ευρώ.

Β. σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης: Στο ποσό γράφουμε 5 υποθέσεις  Χ100=500,00

                  2 (υποθέσεις επιτυχείς) Χ81,3=162,60

                  662,60 +152,40 (23% ΦΠΑ)=812,00 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για ποσά άνω των 300 ευρώ (καθαρό ποσό) υπάρχει παρακράτηση φόρου 20%, η οποία θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη και να υπολογίζεται το τελικό πληρωτέο ποσό.