Παράταση προθεσμίας ασφαλιστικών εισφορών

Σάββατο 3 Μαρτίου 2012
Η προθεσμία παράδοσης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων του έτους 2011 (ΤΑΝ, ΤΕΑΔ και ΤΥΔΕ) παρατάθηκε μέχτι την 30/4/2012.