Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Αύξηση ΤΑΧΔΙΚ για Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλάκειο

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012
 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΑΧΔΙΚ (ισχύει από 13.2.2012)

ΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Η αίτηση εξαπλασιάζεται (3,00 €)

Το πιστοποιητικό τετραπλασιάζεται (2,00 €)

 

ΥΠΟΘΗΚΗ ΑΤΕ                  ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Αίτηση............... 18,00 €        Αίτηση................................. 6,00 €

Πιστοποιητικό...   8,00 €         Πιστοποιητικό..................... 2,00 €

Περίληψη..........   2,00 €         Σύνολο                                  8,00 €

Σύνολο               28,00 €

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αίτηση............... 18,00 €       

Πιστοποιητικά...   8,00 € ( + 6,00 € για κάθε ακίνητο πλέον του 1ου)

Περίληψη..........   2,00 €        

Σύνολο               28,00 €

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ                                  ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΗΛΩΣΗ

Αίτηση...............   6,00 €        Αίτηση................................. 6,00 €

Πιστοποιητικό...   2,00 €         Πιστοποιητικό..................... 2,00 €

Περίληψη..........   2,00 €         Σύνολο                                  8,00 €

Σύνολο               10,00 €

 

+ 2,00 € για κάθε ακίνητο πέραν του ενός

 

ΠΑΓΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ                 ΠΑΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Αίτηση...............   6,00 €                                Αίτηση................................. 3,00 €

Πιστοποιητικό...   2,00 €        

Σύνολο                  8,00 €

 

Παράσταση στις περιλήψεις : 3,00 € ΤΑΧΔΙΚ + υπόλοιπα ένσημα

 

ΓΙΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

 

 

Η αίτηση εξαπλασιάζεται (3,00 €)

Το πιστοποιητικό τετραπλασιάζεται (2,00 €)

 

ΥΠΟΘΗΚΗ ΑΤΕ                  ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Αίτηση............... 15,00 €        Αίτηση................................. 6,00 €

Πιστοποιητικό...   2,00 €         Πιστοποιητικό..................... 2,00 €

Περίληψη..........   2,00 €         Σύνολο                                 8,00 €

Σύνολο               19,00 €

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αίτηση............... 15,00 €       

Πιστοποιητικά...   6,00 €        

Περίληψη..........   2,00 €        

Σύνολο               23,00 €

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ                                  ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΗΛΩΣΗ

Αίτηση...............   6,00 €        Αίτηση................................. 6,00 €

Πιστοποιητικό...   2,00 €         Πιστοποιητικό..................... 2,00 €

Περίληψη..........   2,00 €         Σύνολο                                 8,00 €

Σύνολο               10,00 €

 

 

ΠΑΓΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ                 ΠΑΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Αίτηση...............   6,00 €                                Αίτηση................................. 3,00 €

Πιστοποιητικό...   2,00 €        

Σύνολο                 8,00 €

 

Παράσταση στις περιλήψεις : 3,00 € ΤΑΧΔΙΚ + υπόλοιπα ένσημα