Αύξηση ΤΑΧΔΙΚ για Κτηματολόγιο - Υποθηκοφυλάκειο

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012
 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΑΧΔΙΚ (ισχύει από 13.2.2012)

ΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Η αίτηση εξαπλασιάζεται (3,00 €)

Το πιστοποιητικό τετραπλασιάζεται (2,00 €)

 

ΥΠΟΘΗΚΗ ΑΤΕ                  ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Αίτηση............... 18,00 €        Αίτηση................................. 6,00 €

Πιστοποιητικό...   8,00 €         Πιστοποιητικό..................... 2,00 €

Περίληψη..........   2,00 €         Σύνολο                                  8,00 €

Σύνολο               28,00 €

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αίτηση............... 18,00 €       

Πιστοποιητικά...   8,00 € ( + 6,00 € για κάθε ακίνητο πλέον του 1ου)

Περίληψη..........   2,00 €        

Σύνολο               28,00 €

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ                                  ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΗΛΩΣΗ

Αίτηση...............   6,00 €        Αίτηση................................. 6,00 €

Πιστοποιητικό...   2,00 €         Πιστοποιητικό..................... 2,00 €

Περίληψη..........   2,00 €         Σύνολο                                  8,00 €

Σύνολο               10,00 €

 

+ 2,00 € για κάθε ακίνητο πέραν του ενός

 

ΠΑΓΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ                 ΠΑΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Αίτηση...............   6,00 €                                Αίτηση................................. 3,00 €

Πιστοποιητικό...   2,00 €        

Σύνολο                  8,00 €

 

Παράσταση στις περιλήψεις : 3,00 € ΤΑΧΔΙΚ + υπόλοιπα ένσημα

 

ΓΙΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

 

 

Η αίτηση εξαπλασιάζεται (3,00 €)

Το πιστοποιητικό τετραπλασιάζεται (2,00 €)

 

ΥΠΟΘΗΚΗ ΑΤΕ                  ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Αίτηση............... 15,00 €        Αίτηση................................. 6,00 €

Πιστοποιητικό...   2,00 €         Πιστοποιητικό..................... 2,00 €

Περίληψη..........   2,00 €         Σύνολο                                 8,00 €

Σύνολο               19,00 €

ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αίτηση............... 15,00 €       

Πιστοποιητικά...   6,00 €        

Περίληψη..........   2,00 €        

Σύνολο               23,00 €

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ                                  ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΗΛΩΣΗ

Αίτηση...............   6,00 €        Αίτηση................................. 6,00 €

Πιστοποιητικό...   2,00 €         Πιστοποιητικό..................... 2,00 €

Περίληψη..........   2,00 €         Σύνολο                                 8,00 €

Σύνολο               10,00 €

 

 

ΠΑΓΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ                 ΠΑΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Αίτηση...............   6,00 €                                Αίτηση................................. 3,00 €

Πιστοποιητικό...   2,00 €        

Σύνολο                 8,00 €

 

Παράσταση στις περιλήψεις : 3,00 € ΤΑΧΔΙΚ + υπόλοιπα ένσημα