Αμοιβές Υποθηκοφυλακείου για εγγραφή προσωρινής διαταγής

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012
Υπ' αριθμ. 405/2011 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους σχετικά με τα δικαιώματα υποθηκοφυλακείου για την εγγραφή προσωρινής διαταγής στο οικείο βιβλίο του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου περί απαγορεύσεως μεταβολής της πραγματικής και νιμικής κατάστασης ακινήτου.