Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Αμοιβές Υποθηκοφυλακείου για εγγραφή προσωρινής διαταγής

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012
Υπ' αριθμ. 405/2011 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους σχετικά με τα δικαιώματα υποθηκοφυλακείου για την εγγραφή προσωρινής διαταγής στο οικείο βιβλίο του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου περί απαγορεύσεως μεταβολής της πραγματικής και νιμικής κατάστασης ακινήτου.