Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Ανακοίνωση Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ - Μία απάντηση του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων σε δηλώσεις Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων

********************

Οι Συμβολαιογράφοι ανταποκρινόμενοι με αίσθημα ευθύνης στην κρίσιμη οικονομική συγκυρία της χώρας ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ  να συμβάλλουμε στην προσπάθεια για την αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων της χώρας από τη συσσώρευση ύλης και ειδικότερα μέρους της εκούσιας δικαιοδοσίας.

 Οι συμβολαιογράφοι ως παράγοντες  της προληπτικής Δικαιοσύνης είναι οι μόνοι αρμόδιοι να καταγράφουν τις δηλώσεις της ελεύθερης βούλησης των συμβαλλομένων, και μάλιστα  κατά τρόπο αυθεντικό, με πλήρη απόδειξη και εκτελεστότητα ,  όπως μόνο το Συμβολαιογραφικό  έγγραφο ως Δημόσιο Εγγραφο διαθέτει στην Ελλάδα , την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο του Ηπειρωτικού Δικαίου.

Ηδη  στα πλαίσια των ανωτέρω  έχουν ανατεθεί στους Συμβολαιογράφους, έναντι πάγιας  αμοιβής, υποθέσεις οικογενειακού δικαίου που επιλύονται ταχύτατα και  με ελάχιστο κόστος για τους πολίτες,  όπως το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης,  η αναγνώριση εξωγάμων τέκνων και η συναίνεση σε εξωσωματική γονιμοποίηση

Κατόπιν   των ανωτέρω θεωρούμε αυτονόητο ότι οι υποθέσεις

Α) έκδοση συναινετικών διαζυγίων

Β) έκδοση κληρονομητηρίων

Γ) Συναινετική εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης

Δ) δημοσίευση διαθηκών

Ε) έκδοση διαταγών πληρωμής και

ΣΤ) δήλωση αποποίησης κληρονομίας

Θα πρέπει να ανατεθούν στους Συμβολαιογράφους, ως μόνους αρμόδιους για την πραγμάτωσή τους με απόλυτη ασφάλεια, ταχύτητα και ελάχιστο κόστος για τους πολίτες.

Συμμεριζόμαστε τον «προβληματισμό» των Δικηγόρων, αναφορικά με την χωροταξική μετάθεση της ανωτέρω ύλης από τα Πρωτοδικεία στους Συμβολαιογράφους της χώρας , ωστόσο δεν κατανοούμε τον λόγο της ανησυχίας τους , αφού και οι ίδιοι ως παράγοντες του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης δηλώνουν ότι  στρατεύονται πέραν από κάθε συντεχνιακής φύσης σκοπιμότητα  στην πραγματική  αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων.

Αδικούν κατάφωρα  οι αγαπητοί  Πρόεδροι των  Δικηγορικών Συλλόγων, όχι μόνο τους Συμβολαιογράφους  αλλά  και αυτούς  τους  ίδιους τους Δικηγόρους, που  καθημερινά  στα συμβολαιογραφεία, τους  παρέχεται από τους  συμβολαιογράφους,  η αμέριστη συνεργασία  για  να  συμμετέχουν και αυτοί στη νομική πράξη,  με το δικό τους δημιουργικό τρόπο, ως δικηγόροι,  ενισχύοντας τα συμφέροντα  των  πελατών τους.

Η αδικία αυτή καταδεικνύεται απλά,  εάν με τη φρασεολογία, το ύφος και το ήθος της ανακοίνωσης του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου  Αθηνών,  δοθεί η ΑΛΛΗ  ΟΨΗ της καθημερινής πραγματικότητας:

« Όμως εκείνο που όντως πρέπει να τεθεί στο τραπέζι του διαλόγου  είναι ο αναγκαστικά επιβαλλόμενος συνεταιρισμός  των δικηγόρων  στις συναλλαγές προσυπογράφοντας τα συμβόλαια, κατά τρόπο ώστε η πνευματική τους εργασία να εξαντλείται απλώς και μόνο στη φυσική τους παρουσία. Δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι τα συμβόλαια συντάσσονται  από τους Συμβολαιογράφους ενώ σχέδια των συμβολαίων αποστέλλονται στους δικηγόρους προς επικύρωση της υπογραφής τους  από τους Δικηγορικούς Συλλόγους και προείσπραξη της αμοιβής τους  ακόμη και όταν οι συμβαλλόμενοι δεν επιθυμούν  και αντιδρούν στην παράστασή τους.»

Κωνσταντίνος Δ. Βλαχάκης.

Δημοσιευμένο στο Ανακοινώσεις Συντονιστικής Επιτροπής