οδηγίες και παραδείγματα για την έκδοση των Α.Π.Υ., καταχώρηση στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ., συγκεντρωτικές καταστάσεις, κλπ.

Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Στη σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών http://www.minfin.gr/, (Αποφάσεις-Εγκύκλιοι, Φορολογικά-Τελωνειακά Θέματα) υπάρχει η εγκύκλιος ΠΟΛ 1208 /29.12.2010 με θέμα : «Εφαρμογή των δια τάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους, μετά την ισχύ του ν. 3842/2010» όπου αναφέρονται οδηγίες και παραδείγματα για την έκδοση των Α.Π.Υ., καταχώρηση στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ., συγκεντρωτικές καταστάσεις, κλπ. (Για τους μη έχοντες πρόσβαση στο INTERNET υπάρχει αντίγραφο για φωτοτυπίες στη γραμματεία του Συλλόγου).

 

Βέροια, 4.1.2011

Από τη Γραμματεία του Δ.Σ.Β.