Δικαστήρια στην Αθήνα

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Όσοι δικηγόροι έχουν δικαστήριο στην Αθήνα, πρέπει να προμηθεύονται ένσημα Τ.Υ.Δ.Ε. από το Σύλλογό μας, καθώς ο Σύλλογος Αθηνών δεν έχει τέτοια ένσημα και αυτά δεν διατίθενται και από τα γραφεία του Τ.Υ.Δ.Ε. στην Αθήνα, επειδή αυτό δεν έχει ταμειακή υπηρεσία.


7.12.2009
Από τη Γραμματεία