Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024

             

Αριθμός      3 / 2024

Στην Βέροια σήμερα την 22η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκεή  και ώρα    11:00  π.μ.  η Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που  έλαβα από τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Μαρία Τσομπίκου, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την με αριθμό 58 /2024 πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Βέροιας, που αφορά την ρύθμιση της υπηρεσίας των Δικαστών των Ειρηνοδικείων του Πρωτοδικείου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 1-4-2024  έως και 26-4-2024,  η οποία έχει ως εξής :

                                           ΑΡΙΘΜΟΣ    58 / 2024

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-4-2024  ΕΩΣ ΚΑΙ 26-4-2024

 

     ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

    (διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές, προσημειώσεις κ.λπ.)

 

 

 

 

 

 

 1-4-2024

Δευτέρα

  Σε όλο το Νομό

Καραφωτιάς

 2-4-2024

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Καραφωτιάς

 3-4-2024

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Καζαντζής

 4-4-2024

Πέμπτη

Βέροια

Ευθυμίου

 4-4-2024

Πέμπτη

Νάουσα

Καζαντζής

 4-4-2024

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Καραφωτιάς

 5-4-2024

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

 

 

 

 

8-4-2024

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

9-4-2024

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Τζίρα

10-4-2024

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Καραφωτιάς

11-4-2024

Πέμπτη

Βέροια

Καραφωτιάς

11-4-2024

Πέμπτη

Νάουσα

Τσιριμώκου

11-4-2024

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Ευθυμιάδης

12-4-2024

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Καραφωτιάς

 

 

 

 

15-4-2024

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

16-4-2024

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

17-4-2024

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

18-4-2024

Πέμπτη

Βέροια

Ευθυμιάδης

18-4-2024

Πέμπτη

Νάουσα

Τζίρα

18-4-2024

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Ευθυμίου

19-4-2024

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

 

 

 

 

22-4-2024

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

23-4-2024

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

24-4-2024

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

25-4-2024

Πέμπτη

Βέροια-Αλεξάνδρεια

Ευθυμίου

25-4-2024

Πέμπτη

Νάουσα

Γιαννούλη

26-4-2024

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ   ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ   ΒΕΡΟΙΑΣ

 

 

 

 

1-4-2024

Δευτέρα

Εκουσία-Ασφαλιστικά

Καραφωτιάς

2-4-2024

Τρίτη

Ειδικές- Μικροδιαφορές

Καραφωτιάς

4-4-2024

Πέμπτη

Τακτική-Εκουσία

Ευθυμίου

 

 

 

 

8-4-2024

Δευτέρα

Εκουσία-Ασφαλιστικά

Ευθυμιάδης

9-4-2024

Τρίτη

Ειδικές- Μικροδιαφορές

Τζίρα

11-4-2024

Πέμπτη

Τακτική – Εκουσία

Καραφωτιάς

 

 

 

 

15-4-2024

Δευτέρα

Εκουσία-Ασφαλιστικά

Ευθυμίου

16-4-2024

Τρίτη

Ειδικές- Μικροδιαφορές  

Ευθυμίου

18-4-2024

Πέμπτη

Τακτική – Εκουσία

Ευθυμιάδης

 

 

 

 

22-4-2024

Δευτέρα

Εκουσία-Ασφαλιστικά

Ευθυμιάδης

23-4-2024

Τρίτη

Ειδικές-Μικροδιαφορές

Ευθυμιάδης

25-4-2024

Πέμπτη

Τακτική – Εκουσία

Ευθυμίου

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ   ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ   ΝΑΟΥΣΑΣ

4-4-2024

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Καζαντζής

11-4-2024

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Τσιριμώκου

18-4-2024

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Τζίρα

25-4-2024

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Γιαννούλη

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ    ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

4-4-2024

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Καραφωτιάς

11-4-2024

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Ευθυμιάδης

18-4-2024

Πέμπτη

Πολιτικές

Ευθυμίου

 

  ΥΠΗΡΕΣΙΑ        ΕΡΕΥΝΩΝ

1-4-2024

Σε όλο το Νομό

Καραφωτιάς

2-4-2024

Σε όλο το Νομό

Καραφωτιάς

3-4-2024

Σε όλο το Νομό

Καζαντζής

4-4-2024

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

5-4-2024

Σε όλο το Νομό

Αγατιανός

6-4-2024

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

7-4-2024

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

 

 

 

8-4-2024

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

9-4-2024

Σε όλο το Νομό

Τζίρα

10-4-2024

Σε όλο το Νομό

Τζίρα

11-4-2024

Σε όλο το Νομό

Καραφωτιάς

12-4-2024

Σε όλο το Νομό

Στάγκου

13-4-2024

Σε όλο το Νομό

Καζαντζής

14-4-2024

Σε όλο το Νομό

Καζαντζής

 

 

 

15-4-2024

Σε όλο το νομό

Αγατιανός

16-4-2024

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

17-4-2024

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

18-4-2024

Σε όλο το Νομό

Τζίρα

19-4-2024

Σε όλο το Νομό

Αγατιανός

20-4-2024

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

21-4-2024

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

 

 

 

22-4-2024

Σε όλο το Νομό

Στάγκου

23-4-2024

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

24-4-2024

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

25-4-2024

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

26-4-2024

Σε όλο το Νομό

Στάγκου

 

Στα Ειρηνοδικεία της Νάουσας και της Αλεξάνδρειας ο Ειρηνοδίκης που δικάζει ημέρα Πέμπτη, θα  υπογράφει προσημειώσεις, διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές  κ.λπ.

 

                               

                                       Βέροια  22  Μαρτίου 2024

                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 

            ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΜΠΙΚΟΥ