Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 31.03.2024

Τρίτη 19 Μαρτίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, κατά την έκτακτη συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου 2024 αποφάσισε (με την 9/05.03.2024 απόφαση), κατά πλειοψηφία, συνέχιση της  αποχής των Δικηγόρων / μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας,

 α) έως και την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 με το ισχύον πλαίσιο (καθολική αποχή στις αστικές, διοικητικές και ποινικές υποθέσεις), σε ένδειξη διαμαρτυρίας 1)για τον ψηφισθέντα φορολογικό νόμο, ο οποίος είναι καθαρά φοροεισπρακτικός και κατάφωρα άδικος και πλήττει βάναυσα όλους τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, 2)για τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και 3)τον Δικαστικό  Χάρτη (καταργήσεις και συγχωνεύσεις/ενοποιήσεις δικαστικών μονάδων).

β) έως και την Κυριακή 31.03.2024 στοχευμένη αποχή στις διοικητικές, ποινικές υποθέσεις και στις αστικές μόνο σε υποθέσεις δημοσίου, ΝΠΔΔ , τράπεζες και funds.

Εξαιρούνται της αποχής και δικάζονται κανονικά, χωρίς υποβολή αιτήματος για άδεια:

  1. Αιτήσεις αναστολής (πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια)
  2. Ασφαλιστικά μέτρα που έχουν προσωρινή διαταγή
  3. Προσωρινές διαταγές

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΣΗΣ:

Για κατάθεση εισαγωγικών δικογράφων (αγωγών, ανακοπών, προσφυγών, ενστάσεων, κλπ) και διαταγών πληρωμής, πλην αυτών που καταθέτουν οι τράπεζες, τα funds, το δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, για κατάθεση προτάσεων (υποθέσεων που έχουν εκδικαστεί ή δεν αναβάλλονται), προσθηκών,  υπομνημάτων και  αντιρρήσεων (σε Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), για επίδοση εξωδίκων και αποφάσεων καθώς και για ένορκες βεβαιώσεις, συναινετικά διαζύγια,  εξαλείψεις προσημειώσεων και εκτελέσεις ιδιωτών.

Κατά τη διάρκεια  της αποχής θα χορηγείται άδεια:

  1. Σε υποθέσεις όπου υφίσταται ζήτημα παραγραφής-προθεσμίας.
  2. Ειδικά για τις ποινικές υποθέσεις:
  • Όταν υπάρχουν κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης).
  • Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α΄ βαθμό και επταετία σε β΄ βαθμό.

Υπενθυμίζεται ότι  σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. δεν καταβάλλεται παράβολο αναβολής σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων για την υποβολή αιτήματος αναβολής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΟΒΙΚΗΣ                                    ΜΑΡΙΑ ΦΑΚΑ