Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 08.01.2024

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, κατά την έκτακτη συνεδρίαση της 13ης Δεκεμβρίου 2023 ομόφωνα αποφάσισε συνέχιση της αποχής των Δικηγόρων / μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, από τα καθήκοντά τους έως και την Δευτέρα 08 Ιανουαρίου 2024, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το ψηφισθέν φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο είναι καθαρά φοροεισπρακτικό και κατάφωρα άδικο και πλήττει βάναυσα όλους τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Κατά τη διάρκεια  της αποχής θα χορηγείται άδεια:

  1. Σε υποθέσεις όπου υφίσταται ζήτημα παραγραφής-προθεσμίας.
  2. Ειδικά για τις ποινικές υποθέσεις:
  • Όταν υπάρχουν κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης).
  • Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α΄ βαθμό και επταετία σε β΄ βαθμό.
  1. Για συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών.
  2. Για συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων ΜΟΝΟ εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ:

Για κατάθεση εισαγωγικών δικογράφων (αγωγών, ανακοπών, προσφυγών, ενστάσεων, κλπ) και διαταγών πληρωμής, πλην αυτών που καταθέτουν οι τράπεζες, τα funds, το δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, για κατάθεση προτάσεων (υποθέσεων που έχουν εκδικαστεί ή δεν αναβάλλονται), προσθηκών,  υπομνημάτων και  αντιρρήσεων (σε Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), για επίδοση εξωδίκων και αποφάσεων καθώς και για ένορκες βεβαιώσεις, συναινετικά διαζύγια και εξαλείψεις προσημειώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι  σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. δεν καταβάλλεται παράβολο αναβολής σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων για την υποβολή αιτήματος αναβολής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΟΒΙΚΗΣ                                     ΜΑΡΙΑ ΦΑΚΑ