Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023

 

Αριθμός  9 / 2023

Στην Βέροια σήμερα την 20η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 11:00 π.μ.  , η Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που  έλαβα από τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Μαρία Τσομπίκου, ανάρτησα στον πίνακα  ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την με αριθμό  625 / 2023 πράξη της, που αφορά την ρύθμιση της υπηρεσίας των Δικαστών των Ειρηνοδικείων του Πρωτοδικείου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 1-12-2023 έως και 22-12-2023,  η οποία έχει ως εξής :

ΑΡΙΘΜΟΣ  625 / 2023

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-12-2023 ΕΩΣ 22-12-2023

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

(διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές, προσημειώσεις κ.λ.π.)

 1-12-2023

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Καραφωτιάς

 

 

 

 

 4-12-2023

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό 

  Καραφωτιάς

 5-12-2023

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Καραφωτιάς

 6-12-2023

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Καζαντζής

 7-12-2023

Πέμπτη

Βέροια

Καραφωτιάς

 7-12-2023

Πέμπτη

Νάουσα

Γιαννούλη

 7-12-2023

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Ευθυμιάδης

 8-12-2023

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Καζαντζής

 

 

 

 

11-12-2023

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

12-12-2023

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

13-12-2023

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

14-12-2023

Πέμπτη

Βέροια

Ευθυμιάδης

14-12-2023

Πέμπτη

   Νάουσα

Τσιριμώκου

14-12-2023

Πέμπτη

   Αλεξάνδρεια

Τζίρα

15-12-2023

Παρασκευή

   Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

 

 

 

 

18-12-2023

Δευτέρα

   Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

19-12-2023

Τρίτη

   Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

20-12-2023

Τετάρτη

   Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

21-12-2023

Πέμπτη

   Σε όλο το Νομό

Καζαντζής

22-12-2023

Παρασκευή

   Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ   ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ   ΒΕΡΟΙΑΣ

 

 

 

 

4-12-2023

Δευτέρα

Ασφαλιστικά – Εκουσία

Καραφωτιάς

5-12-2023

Τρίτη

Ειδικές-Μικροδιαφορές

Τσιριμώκου

7-12-2023

Πέμπτη

Τακτική-Εκουσία

Καραφωτιάς

 

 

 

 

11-12-2023

Δευτέρα

Ασφαλιστικά –Εκουσία

Ευθυμίου

12-12-2023

Τρίτη

Ειδικές-Μικροδιαφορές

Ευθυμίου

 14-12-2023

Πέμπτη

Τακτική-Εκουσία

Γιαννούλη

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ   ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ   ΝΑΟΥΣΑΣ

 7-12-2023

Πέμπτη

Πολιτικές Υποθέσεις

Γιαννούλη

 14-12-2023

Πέμπτη

Πολιτικές Υποθέσεις

Τσιριμώκου

                                   

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

7-12-2023

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Ευθυμιάδης

14-12-2023

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Τζίρα

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

1-12-2023

Σε όλο το Νομό

Αγατιανός

2-12-2023

Σε όλο το Νομό

Καραφωτιάς

3-12-2023

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

 

 

 

4-12-2023

Σε όλο το Νομό

Στάγκου

5-12-2023

Σε όλο το Νομό

Καραφωτιάς

6-12-2023

Σε όλο το Νομό

Καζαντζής

7-12-2023

Σε όλο το Νομό

Καραφωτιάς

8-12-2023

Σε όλο το Νομό

Στάγκου

9-12-2023

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

10-12-2023

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

 

 

 

11-12-2023 

Σε όλο το Νομό

Αγατιανός

12-12-2023

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

13-12-2023

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

14-12-2023

Σε όλο το Νομό

Τζίρα

15-12-2023

Σε όλο το Νομό

Αγατιανός

16-12-2023

Σε όλο το Νομό

Τζίρα

17-12-2023

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

 

 

 

18-12-2023

Σε όλο το Νομό

Στάγκου

19-12-2023

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

20-12-2023

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

21-12-2023

Σε όλο το Νομό

Καζαντζής

22-12-2023

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

 

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ: Πταισματοδίκες

Στα Ειρηνοδικεία της Νάουσας και της Αλεξάνδρειας ο Ειρηνοδίκης που δικάζει ημέρα Πέμπτη, θα  υπογράφει προσημειώσεις, διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές  κ.λπ.

Βέροια 20  Νοεμβρίου  2023

Η  Πρόεδρος  Πρωτοδικών
Μαρία Τσομπίκου