Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ

Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

Προσωρινές Διαταγές (Ασφαλιστικά Μέτρα- Γενικής φύσεως- Εκουσία), θα προσδιορίζονται το ανώτερο μέχρι πέντε (5) υποθέσεις κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες συζήτησης αυτών  08.30 π.μ., 09.00 π.μ, 10.00 π.μ, 12.00 μ.μ. και 12.30 μ.μ.  που θα ορίζονται από την  Γραμματεία. Επιπλέον κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, επί υποθέσεων  ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται μία κάθ΄εκάστη ημέρα και ώρα συζήτησης 08.30 π.μ. και σε εξαιρετική περίπτωση κατεπείγουσας περί δικαστικής συμπαράστασης, τις ίδιες ως άνω ημέρες , ήτοι Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή και μόνο μία του συγκεκριμένου αντικειμένου, ώρα 12.30 μ.μ. .

Σημειώνεται ότι στον καθού  από τώρα και εφεξής θα κοινοποιείται αντίγραφο  της αίτησης με επιμέλεια του αιτούντος προ  24 ωρών, εκτός από τις υποθέσεις που έχει λάβει χώρα νομική βοήθεια, η οποία κοινοποίηση  θα γίνεται με τηλεφωνική κλήση επιμέλεια της Γραμματείας, ενώ  τέλος σε υποθέσεις που έχει οριστεί η  συζήτηση την επόμενη ημέρα από την κατάθεση του δικογράφου, η κοινοποίηση θα λαμβάνει χώρα προ 12 ωρών της ώρας συζήτησης με επιμέλεια του αιτούντος.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Δικαστικούς Λειτουργούς του Πρωτοδικείου Βέροιας
  2. Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας