ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Δ ΚΑΙ Ε ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ