Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 17-5-2023 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Σας γνωρίζουμε ότι οι υποθέσεις της δικασίμου της 17ης Μαϊου 2023 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικάσιμους των 20-9-2023, 18-10-2023, 1-11-2023, 15-11-2023 και 6-12-2023. Σας αποστέλλουμε αναλυτικές καταστάσεις των δικασίμων αυτών.
Η Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας