Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΕΚΛΟΓΕΣ

Τρίτη 30 Μαΐου 2023

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

Αριθμοί

147, 150, 153. 154, 155, 156/ 2023

 

ΠΡΑΞΕΩΝ

(Οίκοθεν) επαναφοράς για εκδίκαση υποθέσεων Εκουσίας Διαδικασίας -  Ειδικής των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε λόγω της αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων μετά την έκδοση της με αριθμό 22079/02-05-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 

Αφού έλαβε υπόψη της :

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της υπηρεσίας καθώς και τις υπηρεσιακές αυτής δυνατότητες και ανάγκες σε συνδυασμό με την υπέρμετρη επιβάρυνση κατά τον παρόντα χρόνο του αντίστοιχου Ειρηνοδικείου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την (οίκοθεν) επαναφορά (επαναπροσδιορισμό) των ανωτέρω υποθέσεων, των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε λόγω της αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων μετά την έκδοση της με αριθμό 22079/02-05-2023 εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, προκειμένου αυτές να συζητηθούν κατά τις αμέσως παρακάτω αναφερόμενες (νέες) δικασίμους:

 

1) Νέα ημερομηνία δικασίμου : 15-06-2023 (15η Ιουνίου 2023) (ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης συζήτησης 10.00΄ π.μ.).

 

α/α

 

Αριθμ.

Κατ.

 

Ενάγων / Αιτών

 

Εναγόμενος / Καθ’ ού

 

Αντικείμενο διαφοράς

 

Προηγούμενη δικάσιμος

 

 

 

 

 

 

1.

20/2023

1)      Ν Κ

2)      Σ Κ

 

Αποσφράγιση

18/05/23

 

2) Νέα ημερομηνία δικασίμου : 21-11-2023  (21η Νοεμβρίου 2023) (ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης συζήτησης 09.00΄ π.μ.).

 

α/α

 

Αριθμ.

Κατ.

 

Ενάγων / Αιτών

 

Εναγόμενος / Καθ’ ού

 

Αντικείμενο διαφοράς

 

Προηγούμενη δικάσιμος

 

 

 

 

 

 

1.

008/2023

1)      Α Μ

2)      Β Ν

1)      1) C H Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

2)      2) C S D A C

Ανακοπή

23/05/23

2

107/2022

Β Β

Γ Α

Αποζημίωση

23/05/23

 

3) Νέα ημερομηνία δικασίμου : 05.12.2023 (5η Δεκεμβρίου 2023) (ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης συζήτησης 09.00΄ π.μ.).

 

α/α

 

Αριθμ.

Κατ.

 

Ενάγων / Αιτών

 

Εναγόμενος / Καθ’ ού

 

Αντικείμενο διαφοράς

 

Προηγούμενη δικάσιμος

 

 

 

 

 

 

1.

97/2022

1)      Μ Ν

2)      Μ Β

P I A.E.Γ.Α.

Αυτοκινητική διαφορά

23/05/23

2

14/2023

Μ Α

Ε Α.Μ.Α.Ε.

Αυτοκινητική διαφορά

23/05/23

 

4) Νέα ημερομηνία δικασίμου: 12.12.2023 (12η Δεκεμβρίου 2023) (ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης συζήτησης 09.00΄ π.μ.).

 

α/α

 

Αριθμ.

Κατ.

 

Ενάγων / Αιτών

 

Εναγόμενος / Καθ’ ού

 

Αντικείμενο διαφοράς

 

Προηγούμενη δικάσιμος

 

 

 

 

 

 

1

94/2022

Γ Α

Ι Μ

Μισθώματα

23/05/23

Βέροια 30/5/2023