Εγκύκλιος Ψηφιοποίησης Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων (ΑΑ)