ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 8.3.2023

Τρίτη 7 Μαρτίου 2023

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, κατά την έκτακτη συνεδρίαση της 7ης Μαρτίου, αποφάσισε την Α Π Ο Χ Η των μελών του από τα καθήκοντά τους για την Τετάρτη 08/03/2023, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων της πρόσφατης σιδηροδρομικής τραγωδίας που έλαβε χώρα στα Τέμπη  και ζητά από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας:

  • Την ταχεία και πλήρη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος και την απόδοση των ευθυνών , όπου ανήκουν, ως ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας προς τα θύματα.
  • Την άμεση λήψη μέτρων για την ασφάλεια όλων των συγκοινωνιών και την ουσιαστική προστασία επιβατών και εργαζομένων.

 

Κατά την ημέρα της αποχής θα χορηγείται άδεια:

  1. Σε υποθέσεις όπου υφίσταται ζήτημα παραγραφής-προθεσμίας.
  2. Ειδικά για τις ποινικές υποθέσεις:
  • Όταν υπάρχουν κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης).
  • Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α΄ βαθμό και επταετία σε β΄ βαθμό.
  1. Για συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών.
  2. Για συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων ΜΟΝΟ εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ:

Για κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και αντιρρήσεων (Διοικητικά Δικαστήρια), καθώς και για επίδοση εξωδίκων και αποφάσεων.