ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ - Καταστροφή αρχειακού υλικού