ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008

Μετά την ψήφιση του Ν. 3714/2008 "Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις" και ενόψει της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σας ενημερώνουμε:

Οι Πλειστηριασμοί πλέον διενεργούνται στα καταστήματα του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας, του Ειρηνοδικείου Βέροιας και του Ειρηνοδικείου Νάουσας, στην Περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση επί κινητών ή στην περιφέρεια που βρίσκεται το ακίνητο (επί πλειστηριασμού ακινήτου) και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεως των Δικαστηρίων.

Η ημέρα διενέργειας των πλειστηριασμών παραμένει η ίδια δηλαδή εργάσιμη ημέρα Τετάρτη, από ώρα 16:00 έως 17:00.