Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008

Μετά την ψήφιση του Ν. 3714/2008 "Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις" και ενόψει της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σας ενημερώνουμε:

Οι Πλειστηριασμοί πλέον διενεργούνται στα καταστήματα του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας, του Ειρηνοδικείου Βέροιας και του Ειρηνοδικείου Νάουσας, στην Περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση επί κινητών ή στην περιφέρεια που βρίσκεται το ακίνητο (επί πλειστηριασμού ακινήτου) και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεως των Δικαστηρίων.

Η ημέρα διενέργειας των πλειστηριασμών παραμένει η ίδια δηλαδή εργάσιμη ημέρα Τετάρτη, από ώρα 16:00 έως 17:00.