Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν πελάτες πολύτεκνους, για να τύχουν μείωσης της τιμής του παραβόλου πρέπει να προσκομίσουν στον υπάλληλο του Συλλόγου, που εκδίδει το παράβολο, δικαιολογιτικά αποδεικνύντα την ιδιότητα του πολυτέκνου, πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα, π.χ. ταυτότητα πολυτέκνου, πιστοποιητικό, βεβαίωση του συλλόγου πολυτέκνων κ.λ.π.

από το Δ.Σ.