Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Αποχή των Δικηγόρων Βέροιας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και την κυβερνητική αδιαφορία

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, κατά τη συνεδρίασή του της 06.12.2022, εγκρίνει την πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ομόφωνα αποφασίζει αποχή των Δικηγόρων / μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, από τα καθήκοντά τους, τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και την κυβερνητική αδιαφορία για την αντιμετώπιση προβλημάτων του κλάδου.

 

Πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων κατά την αποχή των δικηγόρων 12.12.2022

Το πλαίσιο της εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Παραγραφές – Προθεσμίες
  2. Για τις ποινικές υποθέσεις: α) Αυτόφωρα (κρατούμενοι) β) Κρατούμενοι. (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης) στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό
  3. Καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων και αγωγών.
  4. Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων(συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων αναστολών, αναστολών πλειστηριασμών κ.λπ.) ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ή όχι προσωρινή διαταγή.
  5. Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
  6. Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
  7. Προσθήκη – Αντίκρουση
  8. Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων
  9. Ένορκες βεβαιώσεις
  10. Κλήσεις – Προσδιορισμοί

Υπενθυμίζεται ότι  σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. δεν καταβάλλεται παράβολο αναβολής σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων για την υποβολή αιτήματος αναβολής