ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ