Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 9.11.2022

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, κατά τη συνεδρίαση του της 07.11.2022, στα πλαίσια των κινητοποιήσεών του σχετικά με τα οικονομικά, φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα των δικηγόρων σε συνθήκες μείωσης της δικηγορικής ύλης και αύξησης του κόστους ζωής, αποφάσισε αποχή των Δικηγόρων Βέροιας από την άσκηση των καθηκόντων τους, την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, με αιτήματα :

 • Κατάργηση, άλλως μείωση του ΦΠΑ, στις δικαστηριακές υπηρεσίες
 • Επέκταση απαλλαγής των επιτηδευματιών από ΦΠΑ μέχρι του ποσού των 25.000 €
 • Την επίλυση του τεράστιου προβλήματος καθυστέρησης στην καταβολή αποζημιώσεων νομικής βοήθειας
 • Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος
 • Την καθιέρωση υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου άλλως της καθιέρωσης πιστοποιητικού ελέγχου συνδρομής νομικών προϋποθέσεων (νομικού ελέγχου) στις εμπράγματες δικαιοπραξίες για τον αγοραστή, καθώς και σε ορισμένες κατηγορίες ενοχικών συμβάσεων σημαντικού αντικειμένου
 • Την επίλυση οικονομικών θεμάτων των εμμίσθων δικηγόρων

Πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων κατά την αποχή των δικηγόρων 09.11.2022

Το πλαίσιο της εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων διαμορφώνεται ως εξής:

 1. Παραγραφές – Προθεσμίες
 2. Για τις ποινικές υποθέσεις: α) Αυτόφωρα (κρατούμενοι) β) Κρατούμενοι. (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης) στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό
 3. Καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων και αγωγών.
 4. Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων(συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων αναστολών, αναστολών πλειστηριασμών κ.λπ.) ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ή όχι προσωρινή διαταγή.
 5. Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
 6. Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
 7. Προσθήκη – Αντίκρουση
 8. Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων
 9. Ένορκες βεβαιώσεις
 10. Κλήσεις – Προσδιορισμοί

Υπενθυμίζεται ότι  σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. δεν καταβάλλεται παράβολο αναβολής σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων για την υποβολή αιτήματος αναβολής