ΝΔ 4581_2251700_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Δ 2 ΓΙΑ ΟΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤ2 - 09