Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΣΑΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022

ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΕΩΣ  15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 KAI ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΘΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΣΤΟ MAIL :

nlachano@ktimatologio.gr

(ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ  ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Η ΣΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

  • ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΣΑΡΩΣΗ (ΒΑΘΟΣ ΣΑΡΩΣΗΣ 1 ΒΙΤ)
  • ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ : MULTI PAGE TIFF
  • ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ : ΙΔΙΟ  ( 100 % ) ΜΕ ΤΟΥ ΠΡΩΤΥΠΟΥ
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ : 200dpi ( Εφόσον μετά την κατά τα ανωτέρω σάρωση ενός διαγράμματος διαπιστωθεί, ότι οι γραμμές  και οι αλφαριθμήτικοί χαρακτήρες στο σαρωμένο αντίγραφο που προβάλλεται στην οθόνη του Η/Υ δεν είναι ευκρινή και ευανάγνωστα για οποιοδήποτε λόγο ( π.χ. λόγω μεγάλης κλίμακας σε διαγράμματα Διοικητικών Πράξεων ή επειδή τα σχέδια είναι εκτυπωμένα επι ορθοφωτοχάρτη ή σε χαρτί χαμηλής λευκότητας, δυσανάγνωστη σφραγίδα / υπογραφή Μηχανικού, κλπ), η ανάλυση σάρωσης του συγκεκριμένου αρχείου θα πρέπει να αυξηθεί σε 300 dpi για την βελτίωση της ευκρίνειας του ψηφιακού αντιτύπου )
  • Τα ψηφιακά αρχεία .tiff που δημιουργούνται με τη σάρωση θα πρέπει να παράγονται με χρήση οποιοδήποτε τρόπου συμπίεσης χωρίς απώλειες (lossless compression) ( π.χ. CCITT Group 3, Facsimile-compatible CCITT Group 3, Facsimile-compatible CCITT Group 4, CCITT T6, LZW, PackBits, AdobeDeflate, T85, DEFLATE ).

Όταν μια πράξη συνοδεύεται από άνω του ενός διαγράμματος, αυτά τοποθετούνται σε σειρά ξεκινώντας απο το χρονολογικά νεώτερο σχέδιο και σαρώνονται σε ένα ενιαίο αρχείο μορφής multi page TIFF. Στις περιπτώσεις συνυποβαλλόμενων διαγραμμάτων σε διάταξη πινακίδων ( π.χ. κατά την εγγραφή απόφασης καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας ), οι σαρωμένες εικόνες των επιμέρους πινακίδων θα αποθηκεύονται επίσης συγκεντρωτικά στο ανωτέρω ενιαίο αρχείο μορφής multi page TIFF.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνήστε με τον κ. Νίκο Λαχανόπουλο στο 2331028636.