Ανάκληση Προκήρυξης μιας θέσης Δικηγόρου στο Δήμο Αλεξάνδρειας