Προκήρυξη πρόσληψης δικηγόρου στον Δήμο Δίου - Ολύμπου