ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Γ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΠΟ 8-8-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 26-8-2022

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
ΑΠΟ 8-8-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 26-8-2022

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ

Τετάρτη

17-8-2022

Ασφαλιστικά μέτρα

Δημητρίου - Σιδερίδου

       
       

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

     

Δευτέρα

8-8-2022

Σιδερίδου

Τρίτη

9-8-2022

Δημητρίου

Τετάρτη

10-8-2022

Σιδερίδου

Πέμπτη

11-8-2022

Δημητρίου

Παρασκευή

12-8-2022

Σιδερίδου

Δευτέρα

ΑΡΓΙΑ

15-8-2022

Σιδερίδου

Τρίτη

16-8-2022

Σιδερίδου

Τετάρτη

17-8-2022

Δημητρίου

Πέμπτη

18-8-2022

Σιδερίδου

Παρασκευή

19-8-2022

Δημητρίου

Δευτέρα

22-8-2022

Σιδερίδου

Τρίτη

23-8-2022

Δημητρίου

Τετάρτη

24-8-2022

Σιδερίδου

Πέμπτη

25-8-2022

Δημητρίου

Παρασκευή

26-8-2022

Σιδερίδου

     

 

 

ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ : κ. Παναγιώτα Σιδερίδου

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ-ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

 

       
   

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

Δευτέρα

8-8-2022

Δημητρίου-Σιδερίδου-Στάγκου

Σιδερίδου

Τρίτη

9-8-2022

Δημητρίου-Σιδερίδου-Στάγκου

Σιδερίδου

Τετάρτη

10-8-2022

Δημητρίου-Σιδερίδου-Στάγκου

Σιδερίδου

Πέμπτη

11-8-2022

Δημητρίου-Σιδερίδου-Στάγκου

Σιδερίδου

Παρασκευή

12-8-2022

Δημητρίου-Σιδερίδου-Στάγκου

Σιδερίδου

Σάββατο

13-8-2022

Δημητρίου-Σιδερίδου-Στάγκου

Σιδερίδου

Δευτέρα

ΑΡΓΙΑ

15-8-2022

Δημητρίου-Σιδερίδου-Στάγκου

Σιδερίδου

Τρίτη

16-8-2022

Δημητρίου-Σιδερίδου-Στάγκου

Σιδερίδου

Τετάρτη

17-8-2022

Δημητρίου-Σιδερίδου-Στάγκου

Σιδερίδου

Πέμπτη

18-8-2022

Δημητρίου-Σιδερίδου-Στάγκου

Σιδερίδου

Παρασκευή

19-8-2022

Δημητρίου-Σιδερίδου-Χατζηπαναγιώτου

Σιδερίδου

Σάββατο

20-8-2022

Δημητρίου-Σιδερίδου-Χατζηπαναγιώτου

Σιδερίδου

Δευτέρα

22-8-2022

Δημητρίου-Σιδερίδου-Χατζηπαναγιώτου

Σιδερίδου

Τρίτη

23-8-2022

Δημητρίου-Σιδερίδου-Χατζηπαναγιώτου

Σιδερίδου

Τετάρτη

24-8-2022

Δημητρίου-Σιδερίδου-Χατζηπαναγιώτου

Σιδερίδου

Πέμπτη

25-8-2022

Δημητρίου-Σιδερίδου-Χατζηπαναγιώτου

Σιδερίδου

Παρασκευή

26-8-2022

Δημητρίου-Σιδερίδου-Χατζηπαναγιώτου

Σιδερίδου

       

 

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τις ημέρες που θα συνεδριάζουν τα Τριμελή και Μονομελή Πλημ/κεία της έδρας τα αυτόφωρα θα εκδικάζονται από τους Δικαστές των συνθέσεων .

Το Σάββατο τα αυτόφωρα μονομελούς θα εκδικάζονται από τον Πρόεδρο υπηρεσίας.

 

Βέροια 15 -6 -2022

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών

Μαρία Δημητρίου