ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Β ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΠΟ 20-7-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 7-8-2022

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Β΄ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
ΑΠΟ 20-7-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 7-8-2022

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ

Πέμπτη

21-7-2022

Α΄ Μονομελές Πλημ/κειο Βέροιας

Γάτσιος

       

Τετάρτη

27-7-2022

Μονομελές Πρωτοδικείο Βέροιας

Καρακώστα - Γάτσιος

Τετάρτη

27-7-2022

Ασφαλιστικά μέτρα

Καρακώστα - Γάτσιος

       

Παρασκευή

29-7-2022

Τριμελές Πλημ/κείο Βέροιας

Καρακώστα – Γάτσιος- Τσιούρδα

       

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

     

Τετάρτη

20-7-2022

Καρακώστα

Πέμπτη

21-7-2022

Γάτσιος

Παρασκευή

22-7-2022

Γάτσιος

Δευτέρα

25-7-2022

Καρακώστα

Τρίτη

26-7-2022

Γάτσιος

Τετάρτη

27-7-2022

Καρακώστα

Πέμπτη

28-7-2022

Γάτσιος

Παρασκευή

29-7-2022

Καρακώστα

Δευτέρα

1-8-2022

Καρακώστα

Τρίτη

2-8-2022

Γάτσιος

Τετάρτη

3-8-2022

Καρακώστα

Πέμπτη

4-8-2022

Γάτσιος

Παρασκευή

5-8-2022

Καρακώστα

     

 

 

ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ : κ. Δημήτριος Γάτσιος

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΦΩΡΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ-ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

 

       
   

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

Τετάρτη

20-7-2022

Καρακώστα-Γάτσιος-Καζαντζής

Καρακώστα

Πέμπτη

21-7-2022

Καρακώστα-Γάτσιος-Καζαντζής

Γάτσιος

Παρασκευή

22-7-2022

Καρακώστα-Γάτσιος-Καζαντζής

Γάτσιος

Σάββατο

23-7-2022

Καρακώστα-Γάτσιος-Καζαντζής

Καρακώστα

Δευτέρα

25-7-2022

Καρακώστα-Γάτσιος-Καζαντζής

Καρακώστα

Τρίτη

26-7-2022

Καρακώστα-Γάτσιος-Καζαντζής

Γάτσιος

Τετάρτη

27-7-2022

Καρακώστα-Γάτσιος-Καζαντζής

Καρακώστα

Πέμπτη

28-7-2022

Καρακώστα-Γάτσιος-Τσιούρδα

Γάτσιος

Παρασκευή

29-7-2022

Καρακώστα-Γάτσιος-Τσιούρδα

Καρακώστα

Σάββατο

30-7-2022

Καρακώστα-Γάτσιος-Τσιούρδα

Γάτσιος

Δευτέρα

1-8-2022

Καρακώστα-Γάτσιος-Τσιούρδα

Καρακώστα

Τρίτη

2-8-2022

Καρακώστα-Γάτσιος-Τσιούρδα

Γάτσιος

Τετάρτη

3-8-2022

Καρακώστα-Γάτσιος-Τσιούρδα

Καρακώστα

Πέμπτη

4-8-2022

Καρακώστα-Γάτσιος-Τσιούρδα

Γάτσιος

Παρασκευή

5-8-2022

Καρακώστα-Γάτσιος-Τσιούρδα

Καρακώστα

Σάββατο

6-8-2022

Καρακώστα-Γάτσιος-Στάγκου

Γάτσιος

       

 

 

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τις ημέρες που θα συνεδριάζουν τα Τριμελή και Μονομελή Πλημ/κεία της έδρας τα αυτόφωρα θα εκδικάζονται από τους Δικαστές των συνθέσεων .

Το Σάββατο τα αυτόφωρα μονομελούς θα εκδικάζονται από τον Πρόεδρο υπηρεσίας.

 

Βέροια 24 -6-2022

Η Προεδρέουσα Πρωτοδίκης

Ανδρομάχη Καρακώστα