Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Αριθμός 7 /2022

Στην Βέροια σήμερα την 25η Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., η Προϊσταμένη Δ/νσης Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την με αριθμό 94 /2022 πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Βέροιας, που αφορά την ρύθμιση της υπηρεσίας των Δικαστών των Ειρηνοδικείων του Πρωτοδικείου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 1-6-2022 έως και 30-6-2022, η οποία έχει ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ 94 /2022

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-6-2022 ΕΩΣ 30-6-2022

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ- ΝΑΟΥΣΑΣ –ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

(διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές, προσημειώσεις κ.λπ.)

 

1-6-2022

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

2-6-2022

Πέμπτη

Βέροια

Χατζηπαναγιώτου

2-6-2022

Πέμπτη

Νάουσα

Τσιούρδα

2-6-2022

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Ευθυμιάδης

3-6-2022

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

       

6-6-2022

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Χατζηιωάννου

7-6-2022

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Χατζηιωάννου

8-6-2022

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

9-6-2022

Πέμπτη

Βέροια

Ευθυμιάδης

9-6-2022

Πέμπτη

Νάουσα

Γιαννούλη

9-6-2022

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Χατζηιωάννου

10-6-2022

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

       

13-6-2022

Δευτέρα

ΑΡΓΙΑ

 

14-6-2022

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

15-6-2022

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

16-6-2022

Πέμπτη

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

17-6-2022

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

       

20-6-2022

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Καζαντζής

21-6-2022

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Καζαντζής

22-6-2022

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

23-6-2022

Πέμπτη

Σε όλο το Νομό

Χατζηιωάννου

24-6-2022

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Χατζηιωάννου

       

27-6-2022

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

28-6-2022

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

29-6-2022

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

30-6-2022

Πέμπτη

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

2-6-2022

Πέμπτη

Τακτική-Εκουσία

Χατζηπαναγιώτου

       

6-6-2022

Δευτέρα

Εκουσία-Ασφαλιστικά

Χατζηιωάννου

7-6-2022

Τρίτη

Ειδικές-Μικροδιαφορές

Χατζηιωάννου

9-6-2022

Πέμπτη

Τακτική-Εκουσία

Ευθυμιάδης

       

14-6-2022

Τρίτη

Ειδικές-Μικροδιαφορές

Ευθυμιάδης

       

20-6-2022

Δευτέρα

Ασφαλιστικά

Καζαντζής

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

2-6-2022

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Τσιούρδα

9-6-2022

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Γιαννούλη

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

2-6-2022

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Ευθυμιάδης

       

9-6-2022

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Χατζηιωάννου

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

1-6-2022

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

2-6-2022

Βέροια

Χατζηπαναγιώτου

2-6-2022

Νάουσα

Τσιούρδα

2-6-2022

Αλεξάνδρεια

Ευθυμιάδης

3-6-2022 μέχρι 5-6-2022

Σε όλο το Νομό

Στάγκου

     

6-6-2022 και 7-6-2022

Σε όλο το Νομό

Χατζηιωάννου

8-6-2022

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

9-6-2022

Βέροια

Ευθυμιάδης

9-6-2022

Νάουσα

Γιαννούλη

9-6-2022

Αλεξάνδρεια

Χατζηιωάννου

10-6-2022 μέχρι 12-6-2022

Σε όλο το Νομό

Κουλλόγλου

     

13-6-2022 και 14-6-2022

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

15-6-2022 και 16-6-2022

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

17-6-2022 μέχρι 19-6-2022

Σε όλο το Νομό

Στάγκου

     

20-6-2022 και 21-6-2022

Σε όλο το Νομό

Καζαντζής

22-6-2022

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

23-6-2022

Σε όλο το Νομό

Χατζηιωάννου

24-6-2022 μέχρι 26-6-2022

Σε όλο το Νομό

Κουλλόγλου

     

27-6-2022

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

28-6-2022

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

29-6-2022

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

30-6-2022

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

 

Βέροια 25 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Γεώργιος Στιβακτάκης