Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Διενέργεια εκλογών Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας

Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

Προς όλα τα Μέλη
του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Λόγω του θανάτου του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας Φωτίου Καραβασίλη, ο οποίος απεβίωσε την 9-5-2022 και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 122, του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-09-2013), σε περίπτωση κένωσης της θέσης του προέδρου τα τρία (3) πρώτα έτη της θητείας του, διενεργούνται εκλογές με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων  των άρθρων 103 επ. του Κώδικα Δικηγόρων. Περαιτέρω η διάταξη του άρθρου 124 §1 του Κώδικα Δικηγόρων ορίζει ότι σε περίπτωση που κενωθεί η θέση του Προέδρου, η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων ορίζεται εικοσαήμερη από την επέλευση του γεγονότος, οι δε αρχαιρεσίες ενεργούνται την πρώτη Κυριακή μετά την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την ανακήρυξη των υποψηφίων, ενώ οι διατάξεις των άρθρων 103 έως 127 του Κώδικα εφαρμόζονται ανάλογα.

Ενόψει των ανωτέρω ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας είναι η Κυριακή 19 Ιουνίου 2022. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος Πρόεδρος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων (50% συν ένα), η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους υποψηφίων Προέδρων την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και αποτελεί θεμελιώδες καθήκον του Δικηγόρου (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 4194/2013).

Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 109 παρ. 1, σε συνδυασμό και με την διάταξη του άρθρου 124 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-09-2013) για να ανακηρυχθεί δικηγόρος ως υποψήφιος πρόεδρος ή σύμβουλος, πρέπει να μη συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού του με βάση το άρθρο 104 του Κώδικα, καθώς και να υποβάλει και να πρωτοκολλήσει σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου μέχρι την 29η Μαΐου 2022.

Διευκρινίζεται περαιτέρω, ότι κατά την παρ. 2 της διάταξης του άρθρου 104 του Κώδικα, ο υποψήφιος Πρόεδρος πρέπει να έχει τουλάχιστον δεκαετή δικηγορική θητεία.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΕΪΜΠΕΚΗ