Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ 1-4-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-4-2022

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

Αριθμός 4 /2022

Στην Βέροια σήμερα την 24η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. η Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την με αριθμό 55 /2022 πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Βέροιας, που αφορά την ρύθμιση της υπηρεσίας των Δικαστών των Ειρηνοδικείων του Πρωτοδικείου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 1-4-2022 έως και 31-4-2022, η οποία έχει ως εξής :

ΑΡΙΘΜΟΣ 55 /2022

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-4-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-4-2022

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
(διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές, προσημειώσεις κ.λπ.)

1-4-2022

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

       

4-4-2022

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

5-4-2022

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

6-4-2022

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

7-4-2022

Πέμπτη

Βέροια

Τσιριμώκου

7-4-2022

Πέμπτη

Νάουσα

Ευθυμίου

7-4-2022

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Χατζηπαναγιώτου

8-4-2022

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

       

11-4-2022

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

12-4-2022

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

13-4-2022

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

14-4-2022

Πέμπτη

Βέροια

Ευθυμίου

14-4-2022

Πέμπτη

Νάουσα

Τσιριμώκου

14-4-2022

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Ευθυμιάδης

15-4-2022

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

       

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

       

4-4-2022

Δευτέρα

Εκουσία-Ασφαλιστικά

Γιαννούλη

5-4-2022

Τρίτη

Ειδικές- Μικροδιαφορές

Γιαννούλη

7-4-2022

Πέμπτη

Τακτική-Εκουσία

Τσιριμώκου

       

11-4-2022

Δευτέρα

Εκουσία-Ασφαλιστικά

Ευθυμιάδης

12-4-2022

Τρίτη

Ειδικές- Μικροδιαφορές

Ευθυμιάδης

14-4-2022

Πέμπτη

Τακτική – Εκουσία

Ευθυμίου

       

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

7-4-2022

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Ευθυμίου

14-4-2022

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Τσιριμώκου

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

7-4-2022

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Χατζηπαναγιώτου

14-4-2022

Πέμπτη

Πολιτικές

Ευθυμιάδης

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

1-4-2022 μέχρι 3-4-2022

Σε όλο το Νομό

Κουλλόγλου

     

4-4-2022 και 5-4-2022

Σε όλο το Νομό

Γιαννούλη

6-4-2022

Σε όλο το Νομό

Τσιριμώκου

 

7-4-2022

Βέροια

Νάουσα

Αλεξάνδρεια

Τσιριμώκου

Ευθυμίου

Χατζηπαναγιώτου

8-4-2022 μέχρι 10-4-2022

Σε όλο το Νομό

Στάγκου

     

11-4-2022 και 12-4-2022

Σε όλο το νομό

Ευθυμιάδης

13-4-2022

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

 

14-4-2022

Βέροια

Νάουσα

Αλεξάνδρεια

Ευθυμίου

Τσιριμώκου

Ευθυμιάδης

15-4-2022 μέχρι 17-4-2022

Σε όλο το Νομό

Κουλλόγλου

     

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ: Πταισματοδίκες

Στα Ειρηνοδικεία της Νάουσας και της Αλεξάνδρειας ο Ειρηνοδίκης που δικάζει ημέρα Πέμπτη, θα υπογράφει προσημειώσεις, διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές κ.λπ.

Βέροια 24 Μαρτίου 2022

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Γεώργιος Στιβακτάκης