Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 - Γ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

Γ΄ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθμός 3 /2022

Στην Βέροια σήμερα την 21η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. η Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την με αριθμό 38 /2022 πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Βέροιας, που αφορά την ρύθμιση της υπηρεσίας των Δικαστών των Ειρηνοδικείων του Πρωτοδικείου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 1-3-2022 έως και 31-3-2022, η οποία έχει ως εξής :

ΑΡΙΘΜΟΣ 38 /2022

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-3-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-3-2022

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
(διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές, προσημειώσεις κ.λπ.)

1-3-2022

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

2-3-2022

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Καζαντζής

3-3-2022

Πέμπτη

Βέροια

Καζαντζής

3-3-2022

Πέμπτη

Νάουσα

Τσιριμώκου

3-3-2022

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Ευθυμιάδης

4-3-2022

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Καζαντζής

       

7-3-2022

Δευτέρα

ΑΡΓΙΑ

 

8-3-2022

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Καζαντζής

9-3-2022

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

10-3-2022

Πέμπτη

Βέροια

Τσιούρδα

10-3-2022

Πέμπτη

Νάουσα

Γιαννούλη

10-3-2022

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Ευθυμιάδης

11-3-2022

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

       

14-3-2022

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

15-3-2022

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

16-3-2022

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Χατζηϊωάννου

17-3-2022

Πέμπτη

Βέροια

Χατζηϊωάννου

17-3-2022

Πέμπτη

Νάουσα

Τσιούρδα

17-3-2022

Πέμπτη

Αλεξάνδρεια

Καζαντζής

18-3-2022

Παρασκευή

Σε όλο το Νομό

Χατζηϊωάννου

       

21-3-2022

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Χατζηϊωάννου

22-3-2022

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Χατζηϊωάννου

23-3-2022

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

24-3-2022

Πέμπτη

Βέροια-Αλεξάνδρεια

Ευθυμιάδης

24-3-2022

Πέμπτη

Νάουσα

Ευθυμίου

25-3-2022

Παρασκευή

ΑΡΓΙΑ

 
       

28-3-2022

Δευτέρα

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

29-3-2022

Τρίτη

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

30-3-2022

Τετάρτη

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

31-3-2022

Πέμπτη

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

1-3-2022

Τρίτη

Ειδική-Μικροδιαφορές

Τσιούρδα

3-3-2022

Πέμπτη

Τακτική-Εκουσία

Καζαντζής

       

8-3-2022

Τρίτη

Ειδικές- Μικροδιαφορές

Καζαντζής

10-3-2022

Πέμπτη

Τακτική-Εκουσία

Τσιούρδα

       

14-3-20200

Δευτέρα

Εκουσία-Ασφαλιστικά

Χατζηπαναγιώτου

15-3-2022

Τρίτη

Ειδικές- Μικροδιαφορές

Χατζηπαναγιώτου

17-3-2022

Πέμπτη

Τακτική – Εκουσία

Χατζηϊωάννου

       

21-3-2022

Δευτέρα

Εκουσία-Ασφαλιστικά

Χατζηϊωάννου

22-3-2022

Τρίτη

Ειδικές- Μικροδιαφορές

Χατζηϊωάννου

24-3-2022

Πέμπτη

Τακτική – Εκουσία

Ευθυμιάδης

       

28-3-2022

Δευτέρα

Εκουσία-Ασφαλιστικά

Ευθυμίου

29-3-2022

Τρίτη

Ειδικές-Μικροδιαφορές

Ευθυμίου

31-3-2022

Πέμπτη

Τακτική – Εκουσία

Χατζηπαναγιώτου

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

3-3-2022

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Τσιριμώκου

10-3-2022

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Γιαννούλη

17-3-2022

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Τσιούρδα

24-3-2022

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Ευθυμίου

 

ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

3-3-2022

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Ευθυμιάδης

10-3-2022

Πέμπτη

Πολιτικές υποθέσεις

Ευθυμιάδης

17-3-2022

Πέμπτη

Πολιτικές

Καζαντζής

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

1-3-2022

Σε όλο το Νομό

Τσιούρδα

2-3-2022

Σε όλο το Νομό

Καζαντζής

 

3-3-2022

Βέροια

Νάουσα

Αλεξάνδρεια

Καζαντζής

Τσιριμώκου

Ευθυμιάδης

4-3-2022 μέχρι 6-3-2022

Σε όλο το Νομό

Κουλλόγλου

     

7-3-2022 και 8-3-2022

Σε όλο το Νομό

Καζαντζής

9-3-2022

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

 

10-3-2022

Βέροια

Νάουσα

Αλεξάνδρεια

Τσιούρδα

Γιαννούλη

Ευθυμιάδης

 

11-3-2022 μέχρι 13-3-2022

Σε όλο το Νομό

Στάγκου

     

14-3-2022 και 15-3-2022

Σε όλο το νομό

Χατζηπαναγιώτου

16-3-2022

Σε όλο το Νομό

Χατζηϊωάννου

 

17-3-2022

Βέροια

Νάουσα

Αλεξάνδρεια

Χατζηϊωάννου

Τσιούρδα

Χατζηπαναγιώτου

18-3-2022 μέχρι 20-3-2022

Σε όλο το Νομό

Κουλλόγλου

     

21-3-2022 και 22-3-2022

Σε όλο το Νομό

Χατζηϊωάννου

23-3-2022

Σε όλο το Νομό

Ευθυμιάδης

24-3-2022

Βέροια

Ευθυμιάδης

24-3-2022

Νάουσα-Αλεξάνδρεια

Ευθυμίου

25-3-2022 μέχρι 27-3-2022

Σε όλο το νομό

Στάγκου

     

28-3-2022 και 29-3-2022

Σε όλο το Νομό

Ευθυμίου

30-3-2022 και 31-3-2022

Σε όλο το Νομό

Χατζηπαναγιώτου

 

ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ: Πταισματοδίκες

Στα Ειρηνοδικεία της Νάουσας και της Αλεξάνδρειας ο Ειρηνοδίκης που δικάζει ημέρα Πέμπτη, θα υπογράφει προσημειώσεις, διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές κ.λπ.

Βέροια 21 Μαρτίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ