ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ