ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου στον ΟΔΑΠ