ΑΝΑΣΥΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας σας ενημερώνει ότι για  τις υποθέσεις ΑΝΑΣΥΖΗΤΗΣΗΣ στις δικασίμους:

  1. δεν θα κοπεί τριπλότυπο παράστασης,
  2. η εξουσιοδότηση να ισχύει τουλάχιστον για 5 χρόνια και
  3. να συμπληρωθούν τα παράβολα  που τυχόν λείπουν.

Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τα μέλη σας.

Με εκτίμηση

Μάρθα Σαββίδου
Δικαστική Γραμματέας